Aby na blogu panował ład i porządek, każdy z blogowiczów powinien zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego zasad:

  •  Właścicielem i administratorem bloga jest Eneczka
  • Komentarz do wpisu może zamieścić każdy użytkownik, bez konieczności podawania maila/rejestrowania się
  • Używanie jakichkolwiek wulgaryzmów, wypowiedzi naruszających netykietę oraz zasady dobrego zachowania są zabronione
  • W komentarzach możliwe jest zamieszczenie jednego linka wychodzącego, w tym linka reklamowego
  • Wpisy z innych blogów, będących ich kopią, bedą traktowame jako spam
  • Administrator zastrzega sobie prawo do korekty wpisów w przypadku stwierdzenia ewidentnych błędów ortograficznych, literówek itp.  Ewentualna korekta nie będzie naruszała w żaden sposób treści
  • Autor zastrzega sobie prawo usunięcia komentarza bez podania przyczyny
  • Właściciel bloga zobowiązuje się do nie przekazywania danych użytkowników innym osobom, instytucjom, z wyłączeniem uprawnionych organów państwa
  • Zabrania się kopiowania wpisów, komentarzy, w szczególności kursów zamieszczonych na blogu http://www.jakuszyc.com oraz innych treści oznaczonych znakiem wodnym bloga.